ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง

19 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


             รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธุ์ฤทธิ์ดำ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบนิเวศ การพัฒนาภูมิทัศน์และการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม งานด้านระบบรักษาความปลอดภัย การสัญจร รถไฟฟ้าและมาตรการป้องกันภาวะฉุกเฉิน การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การบริหารสำนักงาน งบประมาณ ด้านพัสดุ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สวัสดิการและที่พักอาศัย ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่