มช. โดยอ่างแก้ว โฮลดิ้ง ร่วมทุน ฮอร์แกไนซ์ Startup ศิษย์เก่า Platform การจัดการพื้นที่ให้เช่า อันดับ 1 ในประเทศไทย พร้อมลงนาม MOU เพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ใน มช. สู่ยุคดิจิทัล 4.0

4 ตุลาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช. โดยอ่างแก้ว โฮลดิ้ง ร่วมทุน ฮอร์แกไนซ์ Startup ศิษย์เก่า Platform การจัดการพื้นที่ให้เช่า
อันดับ 1 ในประเทศไทย พร้อมลงนาม MOU เพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ใน มช. สู่ยุคดิจิทัล 4.0

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และ บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพศิษย์เก่าของ มช.  ภายใต้การบ่มเพาะผ่านโปรแกรม Basecamp 24 ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มบริหารจัดการพื้นที่อันดับ 1 ในประเทศไทยและได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการวงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับเสถียรภาพ การบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวภายในงานว่า การลงนามครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการบริหารจัดการหอพักและพื้นที่ให้เช่าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาให้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และคุ้มค่ามากที่สุด

         นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ยังได้มีการแถลงแผนการลงทุนรอบ Series-A ในบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด ร่วมกันระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท ไซเบอร์เอเจนท์ แคปิทัล 2) บริษัท วินเวสต์เม้น จำกัด หรือ “ตลาดไท” และ 3) บริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้า และเพิ่มบริการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่เช่าในประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 และเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดขยายธุรกิจออกต่างประเทศ โดยภายในงานยังจัดการเสวนาในหัวข้อ “Rental Properties Global Trends and Aftermarket Digitalization” ผ่านบริษัทร่วมลงทุนทั้ง 3 อีกด้วย

          ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มช. ในฐานะผู้แทน มช. หนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัทอ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทโฮลดิ้งของ มช. ถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการร่วมลงทุนในบริษัท Startup ที่มีศักยภาพ โดยให้เหตุผลถึงการพิจารณาร่วมทุนในการระดมทุนของ บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด รอบ Serie-A ครั้งนี้ ว่า บริษัทอ่างแก้ว โฮลดิ้งฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฮอร์แกไนซ์ ที่สามารถเติบโตเข้าสู่ธุรกิจชั้นนำของเอเชียได้ ประกอบกับแผนธุรกิจที่ชัดเจน พร้อมต่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต และสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการร่วมทุนในครั้งนี้จะสามารถเป็นต้นแบบการลงทุนในบริษัท Startup ของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป

         ด้านนายธนวิชญ์ ต้นกันยา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะศิษย์เก่า มช. บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) และแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ ว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมระดมทุนกับ “ตลาดไท” เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมตลาดสดและการจัดการแผงเช่า ที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะปัญหาในองค์รวมคล้ายกับอุตสาหกรรมการจัดการพื้นที่ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเดิมที่บริษัทมีอยู่ มาทำการปรับปรุงและต่อยอดร่วมกับตลาดไท เพื่อให้สามารถบริหารแผงค้าและพื้นที่เช่าในธุรกิจตลาดที่สามารถตอบโจทย์ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคอย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ ได้นำแพลตฟอร์ม Myket Pro เข้ามาช่วยสร้างระบบการทำบริหารจัดการแผงเช่า ลดข้อผิดพลาด เพื่อยกระดับการบริการที่ดีขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในธุรกิจตลาดสดมากยิ่งขึ้น

          ในช่วงท้าย อธิการบดี มช. ได้กล่าวเน้นย้ำว่า มช. มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาปัจจุบันและทั้งศิษย์เก่า จะมีแรงกระตุ้นในการสร้างธุรกิจเติบโตไประดับโลก และกลายเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ดั่งเช่นบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด ในวันนี้ ซึ่งในอนาคตอาจพัฒนาเป็นโพนีเพื่อต่อยอดสู่การเป็นยูนิคอร์นแห่งวงการ Startup ของไทยรายต่อไป ที่มาด้วยการบ่มเพาะจาก “รั้ว มช.”

ข้อมูลโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แกลลอรี่