ประกาศ มช. เรื่อง ปรับเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2565

5 พฤษภาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ศึกษาประกาศเพิ่มเติมได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

แกลลอรี่