เชิญร่วมเสวนา "ข้าวล้านนา ของล้ำค่าคนเมือง"

11 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิต และการใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองล้านนาคุณภาพพิเศษเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและงานวิจัย  "ข้าวล้านนา ของล้ำค่าคนเมือง" ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ทาง Zoom Meeting (https://cmu-th.zoom.us/j/97362235477)

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรมฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่...
https://forms.gle/fVu7waoeWG2yiU5w8

แกลลอรี่