ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีทําบุญศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทําบุญศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ และเพื่อรองรับการขยายตัวต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565


ขอบคุณภาพจาก Facebook : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่