มช. ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก อว. 3,500 โดส ฉีดให้นักศึกษาและบุคลากร สู้ภัยโควิด-19

12 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดหอประชุม มช. เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมและเลือกฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และนักศึกษา บุคลากร มช. ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนกับระบบ “ มช. พร้อมฉีด” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19
.
ล่าสุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. (รอบที่ 1) จำนวน 3,500 โดส เพื่อฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ “ มช. พร้อมฉีด” ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564
.
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่นิสิต นักศึกษา และบุคลากรจาก 4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก อว. ในรอบนี้ ได้แก่ วันที่ 14 และ 16 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งคาดว่าจะมีบุคลากร นักศึกษาจากแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการ์โควิด-19 เป็นจำนวนมาก
.


.
#CMUCare
#Together, we win.

แกลลอรี่