คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 5 อัตรา

25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170090 , E170135 , E170136 , E170138 และ E170140 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป อาคาร HB7 ชั้น 2 หรือเบอร์โทรศัพท์ 053-943210 รายละเอียดเพิ่มเติม