ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ”Searching for Guru Nanak Dev Ji’s Legends”

25 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

         

ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ”Searching for Guru Nanak Dev Ji’s Legends” เนื่องในวาระครบรอบ 550 ปี ชาตกาลของคุรุนานักเทพ ปฐมบรมศาสดาองค์แรกของศาสนาซิกข์ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิด รวมถึง Mr. Shirish Jain กงสุลอินเดีย สถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ ว่าเกิดขึ้นจากความริเริ่มและความร่วมมือจากหลายฝ่าย ประกอบด้วยกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนอกจากจะเป็นการรำลึกถึงคำสอนของท่านคุรุนานักเทพ ปฐมบรมศาสดาองค์แรกของศาสนาซิกข์แล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาซิกข์มากยิ่งขึ้น กิจกรรมในงานเสวนาประกอบด้วย การศึกษาเรียนรู้ประวัติของศาสนาซิกข์ รวมถึงประวัติชีวิต ผลงาน และปรัชญาคำสอนของคุรุนานักเทพ ผ่านการฉายภาพยนตร์สารคดี การขับร้องเพลง Shabad Kirtan การบรรยายประวัติความเป็นมาของศาสนาซิกข์ โดย Giani Charanjeet Singh และ Mr. Ranjeet Singh รวมถึงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Life and Philosophy of Guru Nanak Dev Ji” โดย Dr. Sharin Bhatia ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสำคัญของศาสนาซิกข์ในด้านปรัชญา คำสอน และแนวทางการปฏิบัติของผู้นับถือศาสนาซิกข์
         ในช่วงสุดท้ายของการเสวนา เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย Mr. Mohan Singh Gulati ประธานชุมชนชาวอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ Mr. Rachpal Singh Sethi รองประธานสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา Mr. Ranjeet Singh กรรมการบริหาร ศูนย์อินเดียศึกษา และ Giani Charanjeet Singh โดยในช่วงนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ กับผู้ร่วมการเสวนาบนเวที และในช่วงสุดท้าย กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมสนุกโดยการตอบคำถามและมีของรางวัลพิเศษมอบให้กับผู้ที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง
         การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ”Searching for Guru Nanak Dev Ji’s Legends” ในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา ชาวอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไปของศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ความเป็นมาของชุมชนชาวซิกข์ในจังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนธันวาคม 2562 นี้

แกลลอรี่