พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

3 สิงหาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไหว้ครู และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกันนี้ด้วย วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่