โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566

9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักหอสมุด

นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ดังนี้

  • คณะเภสัชศาสตร์          ภายใน วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

  • คณะศึกษาศาสตร์         ภายใน วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ ภายใน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567

  • คณะอื่น ๆ                     ภายใน วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์  ภายใน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

  • คณะแพทยศาสตร์        ภายใน วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567

กรณีตรวจสอบพบว่ามีหนี้สิน นักศึกษาจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้สำเร็จการศึกษา

แกลลอรี่