นักศึกษา Mass Comm คว้ารางวัลระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) แผนการตลาด Smooth-E Thailand

20 พฤศจิกายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) จากการประกวดโครงการ “J-MAT AWARD“ ครั้งที่ 32 ภายใต้หัวข้อ “มั่นหน้า มั่นใจ ทำอะไรก็ Smooth” การประกวดแผนการตลาด Smooth-E Thailand จากการนำเสนอแผนการตลาดและประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน เมื่อในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ตึก Smooth Life Tower สาธร

นางสาวศุภานัน กาญชนะ, นางสาวอริสา หาญขว้าง, นางสาวปณิตา ธาตุชนะ, นางสาวธันย์ชนก คำอาจ และนางสาวณัฐธยาน์ คำโฉม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ทีม “สมูทอีมีสิทธิ์ไหมคะ” โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ อิงไธสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย และได้รับรางวัลแผนการตลาดระดับภูมิภาค ภาคเหนือ รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดโครงการ “J-MAT AWARD“ ครั้งที่ 32

J-MAT AWARD ครั้งที่ 32 เป็นโครงการประกวดแผนการตลาด Full Marketing Plan ระดับประเทศ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท ในปีนี้ได้รับโจทย์ภายใต้หัวข้อ “มั่นหน้า มั่นใจ ทำอะไรก็ Smooth” โดย Smooth-E Thailand กิจกรรมการประกวดแผนการตลาดครั้งนี้ มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วม 2,651 คน จาก 59 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมผลงานทั้งสิ้น 245 ทีม

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่