ช้างเผือกโมเดล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

27 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว รองคณบดี และ อาจารย์ ดร.อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามและเก็บเกี่ยวผลผลิต ณ แปลงปลูกสมุนไพรเกษตรกร ภายใต้โครงการช้างเผือกโมเดล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: กฟผ. ในการติดตามพื้นที่ปลูกสมุนไพรพร้อมทั้งเก็บเกี่ยวขมิ้นชันใน 3 พื้นที่นำร่องอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา แปลงปลูก นายพาดี กระจ่างกิตคงเชื้อ พื้นที่บ้านแม่ยางส้าน ตำบลท่าผา และแปลงปลูก นายอุทิศ สมบัติ พื้นที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ในระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพ/ข่าว : หน่วยสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/pharcmu/posts/pfbid02UpTMRbtvKybMPbLhFsGHWjbeqqV4qKCGJpKJm8TntRxm9SiLCcrtCZk5XsQSBh3Ql
แกลลอรี่