คณะบริหารธุรกิจ มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนจุดตรวจ ATK ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55และศูนย์ฉีดวัคซีน ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 มกราคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ นำโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด แบ่งเป็นการสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาประจำจุดตรวจ ATK ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 จำนวน 600 ขวด และสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 600 ขวด
แกลลอรี่