“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” พิธีเกษียณอายุราชการบุคลากรวิศวฯ มช. ปี 64

29 กันยายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2564 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงมุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564เวลา 08.30-09.30 น. โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ตลอดจนหัวหน้างาน ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตในพิธีดังกล่าว ณ หอเกียรติยศ 36 ปี ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26741
แกลลอรี่