ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตรีผลาพร้อมดื่ม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหญ่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

6 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิมลพรรณ แก้วประจุ และนางสาวชญานี ฉิมพาลี ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตรีผลาพร้อมดื่ม เพื่อเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการศึกษาอายุการเก็บรักษาต่อไป ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหญ่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร