คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราเชิงยุทศาสตร์ มีสัญญาจ้าง 3-5 ปี) ตำแหน่งเลขที่ EP190016 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

21 ธันวาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราเชิงยุทศาสตร์ มีสัญญาจ้าง 3-5 ปี) ตำแหน่งเลขที่ EP190016 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)