มช.คิดค้น ‘Smart TTI’ฉลากอัจฉริยะสำหรับผลิตผลสด บ่งชี้คุณภาพสินค้าทางการเกษตร

30 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     มช. คิดค้น “Smart TTI” ฉลากอัจฉริยะบ่งชี้เวลา-อุณหภูมิ สำหรับบ่งชี้คุณภาพสินค้าทางการเกษตร ลดความเสี่ยงการเน่าเสียระหว่างขนส่ง คว้ารางวัลการประกวดเทคโนโลยีทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

      ทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้คิดค้น “Smart TTI” ฉลากอัจฉริยะบ่งชี้เวลา-อุณหภูมิ สำหรับผลผลิตทางการเกษตร ฉลากอัจฉริยะนี้ช่วยบ่งชี้คุณภาพสินค้าทางการเกษตร ช่วยให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ โดยผลงานนวัตกรรม Smart TTI ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ ล่าสุดคว้ารางวัล Bronze Prize จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติงาน SIIF 2022 ณ กรุงโซล เกาหลี

       ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ หัวหน้าทีมวิจัย จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า งานวิจัย “บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ” (Smart TTI Intelligent time-temperature-indicator from biopolymer for fresh produce) ได้ร่วมกับ ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดมรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี และ ศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาเอก นายอภิสิทธิ์ แสนใจบาล จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย จนมีผลงานโดดเด่น คว้ารางวัลจากเวทีต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติกลับมามากมาย อาทิ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมรางวัลเหรียญทอง รางวัลข้อเสนอโครงการดีเด่น และถ้วยรางวัลระดับดี จากสำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2565 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 และล่าสุด รางวัล Bronze Prize for excellent efforts in creating invention จากงาน Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

แกลลอรี่