ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

7 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ปิยชนน์ อุนจะนำ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 41 คน จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสที่เข้าฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน และเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนในคณะฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แกลลอรี่