รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้า เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

29 พฤศจิกายน 2562

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้า เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน
ได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943806, 053-943827, 053-943811

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร : https://itsc.cmu.ac.th/News/NewsDetail.aspx?id=af81cc12-49af-4d4e-b991-6be253be91e2 

แกลลอรี่