คณะวิทย์ มช. เปิดตัว ศูนย์แนะแนวการศึกษาสู่สากล Science CMU : Go Abroad ร่วมเปิดประตูพานักศึกษาสู่โลกกว้าง

27 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดตัว ศูนย์แนะแนวการศึกษาสู่สากล Science CMU : Go Abroad เพื่อเป็นการแนะนำศูนย์แนะแนวการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์แนะแนวการศึกษาสู่สากล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Vorapong Suppakitpaisarn รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo (IST UTokyo) ประเทศญี่ปุ่น ได้แนะนำและให้ข้อมูลของ The University of Tokyo กิจกรรมการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว UTrip และช่องทางการรับสมัครใน Special Admission ของ IST UTokyo อีกด้วย จากการมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการต่อยอดความร่วมมือจากโครงการ One Faculty One MOU ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แนะแนวการศึกษาสู่สากล Science CMU : Go Abroad เป็นศูนย์ภายใต้ความร่วมมือของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลด้านการแลกเปลี่ยน การเรียนต่อ และการทำงานในต่างประเทศ สำหรับนำเสนอและประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจรให้แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างประเทศ ตั้งแต่การเตรียมตัว ช่องทางสำหรับสมัครทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนในประต่างประเทศ การแนะนำขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ซึ่งตอบสนองต่อวิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์ในความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัยในระดับสากล ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากนี้แน่นอน

นักศึกษาที่สนใจสามารถรับชมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน และกิจกรรมได้ที่แฟนเพจ ศูนย์แนะแนวการศึกษาสู่สากล คณะวิทยาศาสตร์ Science CMU : Go Aboard
แกลลอรี่