พิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในพระราชานุเคราะห์ รองศาสตราจารย์ นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ อดีตอาจารย์ภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในพระราชานุเคราะห์ รองศาสตราจารย์ นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ อดีตอาจารย์ภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ศาลาบัณฑิตศาสตรานุสรณ์ วัดลัฏฐิวัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 
แกลลอรี่