เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

31 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อหารือการข้อราชการ การดำเนินงานภารกิจด้านต่างๆ ในความร่วมมือของของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ การบริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
แกลลอรี่