คลายข้อสงสัยโรคฝีดาษวานร (Mpox) และโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

26 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ช่วงหน้าหนาวเช่นนี้ ต้องระวังโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมทั้งทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ โรคฝีดาษวานร (Mpox) และโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคที่กำลังแพร่ระบาดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากใกล้จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวัน ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้คนหนาแน่นใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้อากาศก็แปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวทำให้มีโอกาสเกิดการระบาดได้ง่ายของทั้งสองโรค
.
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใยและปรารถนาดีขอมอบความรู้อันเป็นประโยชน์ให้คลายข้อสงสัยใช้เป็นแนวทางในการเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร (Mpox) และโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกท่านห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์พร้อมเริ่มปี 2567 ปีมังกรทองอย่างมีความสุข

แกลลอรี่