คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.ณิชาพัฒน์ ทองมา ที่ได้รับรางวัลในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21 กรกฎาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

สพ.ญ.ณิชาพัฒน์ ทองมา
สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัล 2nd PLACE, Best Poster Presentation Award
จากผลงานวิจัยเรื่อง Evaluation of Efficacy of Professional Dental Cleaning: A Preliminary Study

ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2566 The 24th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference 2023 (KVAC 2023) ภายใต้หัวข้อ “Global Animal Health, Nutrition Technology and Innovation” จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
แกลลอรี่