นายรติ จิรานุกรม พร้อมทีมฮอมสุข สตูดิโอ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบุคคลทั่วไป จากผลงาน Green Up Rooftop 2030 ในการประกวดแบบ THE EVERYDAY HERITAGEEXPERIMENTAL DESIGN COMPETITION ‘THE EVERYDAY HERITAGE’

15 พฤศจิกายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายรติ จิรานุกรม พร้อมทีมฮอมสุข สตูดิโอ ประกอบด้วย นายกฤษฏิ์ธาดา อินทยศ นายคำภีร์ คงเกิด นายทศวีร์ โพคา และนายโอบเอื้อ กันธิยะ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบุคคลทั่วไป จากผลงาน Green Up Rooftop 2030 ในการประกวดแบบ THE EVERYDAY HERITAGEEXPERIMENTAL DESIGN COMPETITION ‘THE EVERYDAY HERITAGE’ จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีโจทย์ในการออกแบบคือ มรดกสถาปัตยกรรมที่อาจถูกหลายคนมองข้ามไปและพื้นที่จริง พร้อมเสนอการออกแบบทาง สถาปัตยกรรมเข้าไปในพื้นที่เดิม (architectural intervention) ในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม และเกิดการต่อยอดคุณค่าในมรดกสถาปัตยกรรมที่ซ่อนเร้นอยู่เดิม ให้เกิดคุณค่าและความหมายใหม่ที่ร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์


ผลงาน Green Up Rooftop 2030 Rooftop : The surface heritage of city (Chang – Moi Chiang Mai) มีแนวความคิดในการออกแบบคือ ในบริบทเมือง วิถีชีวิตของผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอาคาร กิจกรรมส่วนใหญ่ถูกวางไว้ในร่ม เมืองจึงเต็มไปด้วยป่าคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ชูยอดรับแสงและลมแทนที่ผิวดินและผิวใบมากขึ้นเรื่อง ๆ จนในวันหนึ่งอาคารเหล่านั้นจะกลายเป็นมรดกของเมือง โดยเลือกพัฒนาย่านช้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่ ทีมีอาคารคอนกรีตในยุคโมเดิร์นอายุมากถึง 50 ปี อยู่หลายอาคาร ที่มีพื้นที่ดาดฟ้าอาคารถูกละเลย ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้ตั้งโจทย์ในการออกแบบพัฒนาสร้างกิจกรรมกลางแจ้ง ที่เคยอยู่บนผิวดินให้ถูกสรรค์สร้างใหม่ โดยใช้งานผิวดาดฟ้าอาคาร และเปลี่ยนผิวของเมืองจากคอนกรีตร้อน ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ที่ร่มรื่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา

แกลลอรี่