ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด้าน Innovation Track ในการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 Global Final

27 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด้าน Innovation Track ในการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 Global Final

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวกรกมล เลียบสื่อตระกูล รหัสนักศึกษา 642415002 นางสาววิชชาวีร์ น้อยนิวรณ์ รหัสนักศึกษา 652415053 และนางสาวเขมพร กังวาลวัฒนศิริ รหัสนักศึกษา 652415068 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ อาจารย์ ดร.นเรศ สุยะโรจน์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 Global Final Round ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานใหญ่ Huewei นครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (2nd Prize) ด้าน Innovation Track จากผลงาน “LARY Voice Detector” ซึ่งเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อวัดคุณภาพเสียง ฝึกการออกเสียง และให้คำแนะนำการออกเสียงตามหลักวิชาการ ช่วยให้ผู้ป่วยทดสอบเสียงของตนเองก่อนรับการรักษาจากนักบำบัด แยกเสียงแหบแห้งจากเสียงปกติด้วยเทคโนโลยี Huawei Cloud AI / Model Art โดยแอปพลิเคชันจะใช้ฐานข้อมูลเสียงของผู้ป่วยและสร้างแบบจำลองการจำแนกประเภทเสียง (Voice Classification) เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเสียงปกติและเสียงแหบแห้ง รวมถึงแสดงผลค่าเปอร์เซนต์คุณภาพเสียง


การแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 160 ทีม จาก 49 ประเทศ โดยในรอบ Global Final ด้าน Innovation Track นี้ มีทีมเข้าแข่งขันจากหลายประเทศ อาทิเช่น บรูไน ลาว ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน อียิปต์ จอร์แดน อิรัก ตุรกี กรีซ แอฟริกาใต้ โมรอคโค กานา บราซิล และโคลัมเบีย โดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มุ่งมั่นฝึกฝนทักษะด้านนวัตกรรมดิจิทัลให้กับนักศึกษา และสนับสนุนนักศึกษาเข้าแข่งขันบนเวทีต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น Hackathon และ Business Pitching เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และสร้างแรงผลักดันให้นักศึกษามุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การสร้างดิจิทัลสตาร์ทอัพในระดับนานาชาติต่อไป

แกลลอรี่