ต้อนรับ รองอธิบดีกรมการศึกษาแห่งมณฑลอันฮุย และคณะผู้แทนจาก 7 มหาวิทยาลัยในมณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน

2 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายเซี่ย ผิง รองอธิบดีกรมการศึกษาแห่งมณฑลอันฮุย และคณะผู้แทนจาก 7 มหาวิทยาลัยในมณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 
แกลลอรี่