คณะศึกษาดูงานจากบริษัทผลิคภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

29 มีนาคม 2564

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะบุคลากร จากบริษัทผลิคภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

แกลลอรี่