นักศึกษา ป.เอก เคมีอุตสาหกรรม คว้ารางวัล Best Presentation ในงาน International Conference on Materials Science, Engineering & Technology สิงคโปร์

16 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

     นางสาวนันทิชา แดนมะตาม นักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Presentation ในงานประชุมวิชาการ "International Conference on Materials Science, Engineering & Technology" เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์ Nanticha Danmatam จากผลงาน: Structural and Properties of Acid Hydrolyzed Cellulose from Cotton Balls  โดยมี ผศ.ดร.ดรรชนี พัทธวรากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
แกลลอรี่