ให้การต้อนรับคณะทำงานจิตอาสาทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์

22 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะทำงานจิตอาสาทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ในโอกาสที่มาพบปะนักศึกษาทุนฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการที่จะให้การช่วยเหลือแก่นักศึกษาทุนต่อไป ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
แกลลอรี่