10 ปี ความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพ เชียงใหม่ - ฮอกไกโด

25 มกราคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและงานต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ยกระดับความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด ที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา
             จากจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนางานด้านต่างๆ การติดต่อและร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์และกระชับมิตรภาพมาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่เป็น soft power ต่าง ๆ อาทิ อาหาร การแต่งกาย และวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาระหว่างกัน ก้าวสู่การยกระดับความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และด้านการศึกษา ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแน่นแฟ้นขึ้น
             โดยภายในงานอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการศึกษา กับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านแนวทางการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง การยกระดับความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้า และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567
 

รายละเอียดประกอบข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  https://chiangmai.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/253914
แกลลอรี่