บันทึกเสียงเพื่อจัดทำรายการพิเศษเนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55

7 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้ความอนุเคราะห์การบันทึกเสียงจัดทำรายการพิเศษ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้ง 55 ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 โดยจะมีการเผยแพร่ไฟล์เสียงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตโดยคณบดีคณะต่าง ๆ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100MHz. ตั้งแต่วันที่ 13-14 มกราคม 2565
แกลลอรี่