นักวิจัย CTRD - MDRI จับมือกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วางแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวสู่ Thailand’s Soft power

22 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

คณะทำงานโครงการ Creative Lanna Fashion Soft Power  โดย ดร. เผชิญวาส ศรีชัย นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในการวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าทอของชุมชน และสร้างองค์ความรู้เรื่องกระบวนการและอิทธิพลของ Thailand’s soft power โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนด้านความเชื่อ (FAITH) และด้านการแต่งกาย (FASHION) 

โดยในกิจกรรมนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันสรุปเรื่องเล่า ความเชื่อของชุมชน และความต้องการของชุมชน เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าทอ และผ้าทอไทลื้อลายขะแจ๋หลงตู้ รวมไปถึงผ้าทอชุมชนลายอื่น ๆ ในระยะต่อไป

#CTRD #MDRI #CMU #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #creativelanna #lanna #fashion #softpower #FAITH #ความเชื่อ #ล้านนาสร้างสรรค์

แกลลอรี่