ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

13 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
            ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอังคณา กันธิยะ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรบรรยายและนำเสนอข้อมูลด้านการบริหารจัดการงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่