คณะวิทยาศาสตร์ มช. ลงนามความร่วมมือกับ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ

30 มีนาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         วันที่ 30 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับ Graduate School of Engineering และ Graduate School of Science, Tohoku University โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยคณะวิทยาศาสตร์ และ Tohoku University มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งเชื่อว่าการลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนระดับสูงของทั้ง 2 หน่วยงาน ให้มีความก้าวหน้า และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นเหนียวมากยิ่งขึ้น

แกลลอรี่