บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เข้าเยี่ยมพบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

18 เมษายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอติภา ทิพย์เนตร จากบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด พร้อมด้วยคุณภัทรพิชญ์ โมสิกะ และคุณพนา แสนสมบัติ จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมพบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมทางวิชาการร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่