คณะผู้บริหาร วิศวฯ มช. ต้อนรับผู้บริหาร บ. มูราตะ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน และหารือความร่วมมือต่อเนื่อง

3 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้การต้อนรับนายฮิโรคาซึ ซาซาฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนความก้าวหน้าด้านอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี พร้อมขอบคุณและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และการพัฒนานักศึกษาซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=27734
แกลลอรี่