การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส สามัคคีพาเพลิน

1 พฤศจิกายน 2566

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ “แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส สามัคคีพาเพลิน” ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ บริเวณโถงบันได ชั้น 1 อาคาร 1
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่