มช. X โยโกกาวา ผนึกกำลังวิจัย + พัฒนาเทคโนโลยีคูณสอง วิศวฯ รับบทหลักร่วมดำเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตอัตโนมัติ การแพทย์ขั้นสูง และ EV

8 มีนาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันส่งเสริม เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย ตลอดจนพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการวัดและควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง รวมถึงระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ อีกทั้งร่วมจัดฝึกอบรมสัมมนาด้านระบบการวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ การวัดพร้อมทดสอบในระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ (EV) ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ซึ่งผู้ลงนามหลัก คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และกรรมการผู้จัดการกรรมการบริหารบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด คุณปรีชัย ธารนิทัศน์ โดยผู้ลงนามในฐานะพยาน ได้แก่ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร, หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ รวมทั้งพยานจากบริษัท โยโกกาวา คุณโยเซฟ พัฒนดิลก ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และคุณอารียา บุญทศ วิศวกรฝ่ายขาย ทั้งนี้ความร่มมือข้างต้นมีระยะเวลา 5 ปีนับจากวันลงนาม


อนึ่ง บริษัท โยโกกาวา เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและโซลูชัน การทดสอบและการวัด การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับบริการทางวิศวกรรม การจัดการและบำรุงรักษา ส่งมอบประสิทธิผลเชิงปฏิบัติการความปลอดภัย ด้วยคุณภาพ และความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแก่ผู้ใช้บริการ มีจุดแข็งจากเป้าหมายหลักมุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายบรรลุ การปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ หยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เดินหน้าสร้างความผาสุขทางร่างกาย จิตใจ และสังคม พร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจเพื่อก่อมูลค่าใหม่ ทั้งยังส่งเสริม การสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=31984
แกลลอรี่