ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S540001 - S540003

20 กันยายน 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S540001 - S540003  
แกลลอรี่