คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มช. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี นายสุรพล คำปาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแจ่มจิตต์ อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่