ค่ายอาสาคณะสังคมศาสตร์ ทำเเนวป้องกันไฟป่า ปีการศึกษา 2563

11 มีนาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับงานพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ จัดกิจกรรมตามโครงการสังคมศาสตร์รวมใจ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (น้ำตกมณฑาธาร)
แกลลอรี่