กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 กรกฎาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Krishana Chaitanya กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
แกลลอรี่