ผู้บริหาร CMUBS ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

3 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 2 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง รักษาการผู้ช่วยคณบดี เข้าพบ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักงานคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างคณะ และกระชับสัมพันธ์ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่