CAMT ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

11 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและศิษย์เก่าของวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลเกม ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาบาสเก็ตบอลชาย รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬากรีฑากระโดดไกลชาย และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 เหรียญเงิน กีฬากรีฑา วิ่ง 4*100 เมตร ชายรุ่นอายุ 45-49 ปี
        นางสาวชุลีพร โมอ่อน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาแอโรบิกส์ เดี่ยวหญิงมาราธอน รุ่นอายุ 31-40 ปี รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาแอโรบิกส์คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินกีฬาแอโรบิกส์ ทีม 8 คน รุ่นไม่จำกัดอายุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 35 – 39 ปี หญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 35 – 39 ปี หญิง
        ว่าที่ร้อยตรี นิติพัฒน์ เดชาพัฒนนันท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬากรีฑาวิ่งผลัด 4*400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 40-44
และภูริณัฐ พัดจันทร์หอม ศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาเทนนิส ประเภทชายคู่ทั่วไป และประเภททีม

แกลลอรี่