รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

9 พฤษภาคม 2567

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) เลขที่ S4080159 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,220 บาท จำนวน 1 อัตรา
- สมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์  https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 110


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.agri.cmu.ac.th/.../overview_detail_new/982058
แกลลอรี่