กิจกรรม All School Meeting 1/2022

20 กรกฎาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม All School Meeting 1/2022 เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประสบการณ์ พร้อมการนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงการประกาศผลรางวัลผลงานการออกแบบดีเด่นประจำสตูดิโอของแต่ละชั้นปี Design Studio Oscar Award (DESO) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 19.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
แกลลอรี่