กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประชุม “เตรียมตัวอย่างไร ให้เข้าสู่ตำแหน่ง ผศ./รศ. ได้ทันเวลา” แก่คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สำหรับเป็นแนวทางเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ

17 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประชุม “เตรียมตัวอย่างไร ให้เข้าสู่ตำแหน่ง ผศ./รศ. ได้ทันเวลา” แก่คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สำหรับเป็นแนวทางเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ อันจะเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่