งานAMSCMU47ปีชาวสีน้ำเงินสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่

19 กันยายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญพี่น้องเทคนิคการแพทย์ ทุกรุ่น ทุกสาขา
เข้าร่วมงาน #งานAMSCMU47ปีชาวสีน้ำเงินสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่
พร้อมร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคนิคการแพทย์ประจำปี 2565
ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์
ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 12 จังหวัดเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
เวลา 11.00 - 17.00 น.
.
ลงชื่อเข้าร่วมงานได้ที่นี่..