กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการใช้แผนที่บนอินเตอร์เน็ต ให้กับนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์

25 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการใช้แผนที่บนอินเตอร์เน็ต ให้กับนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "Open Street Map" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวข้องกับโครงข่ายถนนผ่านสื่อออนไลน์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่